Bedrijfsprofiel

1962
Hydrolift N.V. Bree, is een middelgrote Belgische onderneming gesitueerd in het Noordoosten van België. Hydrolift werd opgericht in 1990 door Dhr. Jacques Janssen en zoon Marc Janssen.
Dhr Jacques Janssen, oprichter van AJK, startte in 1962 toen hij zich als zelfstandige vestigde te Achel en landbouwmateriaal vervaardigde en herstelde.
Door de opkomst van huisverwarming op basis van stookolie, begin jaren '60, besloot AJK tanks te gaan bouwen voor de opslag van huisbrandolie.

 

 

 

1963
Er werd een eerste eigen werkplaats gebouwd te Achel. De vraag naar opslagtanks was enorm, hetgeen resulteerde in een nijpend plaatsgebrek in de productieruimte. Om de productie aanzienlijk te kunnen verhogen was AJK genoodzaakt om te verhuizen.

 

 

1968
In Sint-Huibrechts-Lille werd een grotere werkplaats gebouwd en in 1968 volgde dan de verhuis. Om de firma sterker uit te bouwen werd gezocht naar een uitbreiding in het productengamma. De eerste nieuwe producten waren de afvalcontainers, die begin jaren '70 ontworpen en gebouwd werden. Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar AJK-producten moest de productiecapaciteit al snel opgevoerd worden.

 

 

1972
Er moest nogmaals meer productieruimte gecreëerd worden. Op het industrieterrein te Kaulille (Bocholt) werd een terrein van 8,5 Ha aangekocht. In 1972 volgde de verhuis naar het nieuwe gebouw te Kaulille. Naast de produktie van allerlei tanks werd AJK dankzij de productie van afvalcontainers een begrip in de afvalwereld en de transportsector. Het productengamma werd al snel uitgebreid met kippers, afvalpersen, opleggerkippers, aanhangwagens, haakarmsystemen, portaalarmsystemen.

 

 

  

1990
Om een verdere groei mogelijk te maken werd in 1990 AJK Hydrolift opgericht. Deze firma is gespecialiseerd in het produceren van haakarmcontainersystemen, portaalarmsystemen en dubbelwerkende hydraulische cilinders. Alle hoofdonderdelen, zelfs de hydraulische cilinders, worden geproduceerd binnen AJK Hydrolift. AJK Hydrolift heeft een sterke coöperatie met dealers over heel Europa en tot in het verre Oosten, waar de lokale dealer telkens instaat voor promotie, verkoop, opbouw en service van de AJK Hydrolift producten.

 

 

1995
Daar de vraag naar tanks bleef toenemen, werd in 1995 AJK Tankbouw N.V. opgericht. Hoofdactiviteit van AJK Tankbouw is de productie en commercialisering van opslagtanks en drukvaten in staal en roestvaststaal.

 

 

1998
Verhuis van AJK Tankbouw naar Bree wegens gebrek aan productieruimte.
Productieruimte : 13.500 m²

 

 

2012
AJK Hydrolift neemt in 2012 de activiteiten over van AJK Tankbouw in Bree.
Door de tankactiviteiten onder te brengen bij AJK Hydrolift bekomen we een verdere diversificatie van producten en ontstaan bepaalde synergiën in het voordeel van beide productgroepen.
In de loop van 2012 verhuisde de produktie van de haakarmsystemen, portaalarmsystemen en cilinders naar de uitgebreide gebouwen van de tankbouw produktie in Bree
Gelijktijdig wordt de nieuwe generatie haakarmsystemen HL geïntroduceerd en het dealernet verder uitgebreid.                        

2016

 

                                   

 

 

AJK Hydrolift neemt de nieuwe naam Hydrolift aan.

Een nieuwe stap met nieuwe uitdagingen